A Médiatanács 913/2015. (VII. 13.) számú döntése

A Reális Zöldek Klub elnökének a Kossuth Rádió elnevezésű adón 2015. június 12-én 7 órától sugárzott „Krónika” című műsorszám 7:10:24-kor kezdődött összeállításával kapcsolatos kiegyensúlyozottsági kérelme alapján a Magyar Rádió Zrt.-vel szemben 2015. június 17-én indult hatósági eljárásban jogszabályon alapuló jogutódlás tényének megállapítása

Hatósági döntés dátuma: 2015. július 13.

null

A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 146. § (4) bekezdése szerint megállapította, hogy a Reális Zöldek Klub elnökének a Magyar Rádió Zrt. Kossuth Rádió elnevezésű médiaszolgáltatásán 2015. június 12-én sugárzott "Krónika" című műsorszám 7:10:24-kor kezdődött összeállításával kapcsolatos kérelme alapján a Magyar Rádió Nonprofit Zrt.-vel szemben indult kiegyensúlyozottsági eljárásban a kérelmezett jogelőd ügyfél helyébe – jogszabályon alapuló jogutódlás folytán – a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság ügyfél lép.