A Médiatanács 1285/2015. (IX. 22.) számú döntése

Az EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított DOKUFILM Kft. méltányossági kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2015. szeptember 22.

null

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 224/2013. (II. 13.) számú döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására (EMBERJUDIT2013) meghirdetett pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított DOKUFILM Kft. MA-EMBERJUDIT2013-31/2013. iktatószámon nyilvántartott „Árvíz 2013” című pályázata esetében a kedvezményezett által 2015. szeptember 2-án benyújtott méltányossági kérelmet elfogadja, és úgy dönt, hogy a kedvezményezettet terhelő, 165.120 Ft összegű kötbér visszafizetési kötelezettségének teljesítésétől eltekint.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy döntéséről 8 munkanapon belül értesítse a kedvezményezettet.