A Médiatanács 1297/2015. (IX. 22.) számú döntése

Dr. Schiffer András, országgyűlési képviselő bejelentése Boross Péter migrációval kapcsolatos nyilatkozatai miatt – a Magyar Hírlapban és a www.magyarhirlap.hu hírportálon „Boross Péter: Nem kulturális, hanem etnikai konfliktus a bevándorlás” címmel 2015. augusztus 19-én megjelent médiatartalom és az M1 csatorna 2015. augusztus 22-én sugárzott „Ma este” című műsorszámában a Boross Péterrel készített beszélgetés során elhangzottak hatósági ellenőrzése

Hatósági döntés dátuma: 2015. szeptember 22.

I. A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzéstervezet elfogadásával hatósági eljárást indít a Magyar Hírlap Kiadói Kft.-vel szemben az Smtv. 17. § (2) bekezdésének vélelmezett megsértése tárgyában a Magyar Hírlapban és a www.magyarhirlap.hu hírportálon 2015. augusztus 19-én „Boross Péter: Nem kulturális, hanem etnikai konfliktus a bevándorlás” címmel megjelent médiatartalom miatt.

II. A Médiatanács hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt az eljárás megindításáról, illetve arról, hogy miért nem indít eljárást a bejelentésben ugyancsak vélelmezett Smtv. 14. § (1) bekezdés, továbbá a 17. § (1) bekezdés megsértése tárgyában a Magyar Hírlap kiadójával, illetve sem az Smtv. 14. § (1) bekezdés, sem pedig a 17. § (1)-(2) bekezdés tárgyában a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben.