A Médiatanács 1335/2015. (X. 13.) számú döntése

A Kazincbarcika 88,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. április 2-án közzétett pályázati felhívásra 2015. május 4-én beérkezett pályázati ajánlatok vizsgálata (SZTYEPPE Műhely Kft.)

Hatósági döntés dátuma: 2015. október 13.

null

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. § (2) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.10.1. pontja alapján hiánypótlást kér a SZTYEPPE Műhely Kft. pályázótól a Kazincbarcika 88,8 MHz médiaszolgáltatási lehetőségre benyújtott pályázati ajánlata tekintetében a Pályázati Felhívás 2.4.11.1.j) pontja szerint a pályázati ajánlat benyújtását megelőző üzleti évre vonatkozó (2014) mérlegei, eredménykimutatásai és az ezekhez csatlakozó kiegészítő mellékletek, valamint a könyvvizsgálói jelentés tekintetében, továbbá a Pályázati Felhívás 1.11.10.5. pontja szerint felvilágosítást kér a pályázótól a Pályázati Felhívás 2.1.4. pontja alapján a 2015. január. 1. és 2015. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a pályázó értékesítésének nettó árbevételéről, valamint az üzemi (üzleti) tevékenységének eredményéről.