A Médiatanács 1403/2015. (X. 20.) számú döntése

Az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés („reklámhangerősség”) megsértése tárgyában indult hatósági eljárás lezárása (2015. április-június) [Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. – M2]

Hatósági döntés dátuma: 2015. október 20.

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozat elfogadásával megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató az M2 megnevezésű csatornán 2015. június 23-án 04:46:24-05:15:00, 09:14:18-09:21:38, valamint 20:25:40-20:56:14 és 21:01:12-22:34:32 közötti időszakban sugárzott műsorrészek vonatkozásában, összesen hét alkalommal megsértette az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 350.000,- Ft, azaz háromszázötvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi a Médiaszolgáltatót.