A Médiatanács 1518/2015. (XI. 17.) számú döntése

Az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása tárgyában [Springer Krisztina (Kerepes Rádió)]

Hatósági döntés dátuma: 2015. november 17.

null

A Médiatanács Springer Krisztina médiaszolgáltató Kerepes Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség vélelmezett megsértésével kapcsolatban megindított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn.