A Médiatanács 1633/2015. (XII. 15.) számú döntése

Az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása tárgyában [Fehérvár Médiacentrum Kft. (Vörösmarty Rádió)]

Hatósági döntés dátuma: 2015. december 15.

null

A Médiatanács a Fehérvár Médiacentrum Kft. médiaszolgáltató Vörösmarty Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2015. év január-május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 30.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.