Hajdúszoboszló 100,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatása (lezárva)

A pályáztatás aktuális helyzete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) 49. § (1) bekezdése alapján felkérte a Hivatalt a Hajdúszoboszló 100,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. A kidolgozott frekvenciatervet a Hivatal az Mttv. 49. § (5) bekezdése alapján közzétette.

A Médiatanács az Mttv. 49. § (6) bekezdése alapján a kidolgozott frekvenciatervet jóváhagyta, és a pályázati felhívás előkészítése céljából az Mttv. 50. § (1) bekezdése alapján elfogadta a médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívástervezetét.

A pályázati felhívás tervezete a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2016. január 21-én került közzétételre.

A pályázati felhívás-tervezet nyilvános meghallgatása 2016. február 17-én 10.30 órakor került megrendezésre.

A Médiatanács az Mttv. 52. § (1) bekezdése alapján elfogadta és 2016. március 25-án hirdetményi úton és honlapján közzétette a pályázati felhívás végleges szövegét. A pályázati ajánlatokat 2016. május 9-én 10.00-13.00 óra között lehetett benyújtani a pályázati felhívásban részletesen meghatározott feltételek szerint.

A Médiatanács a közzétett határozatban foglaltak szerint 2016. december 13-án megállapította a pályázati eljárás eredménytelenségét.