A Médiatanács 378/2016. (III. 29.) számú döntése

A Donka-F Kft. (Csongrád Televízió, Csongrád 49. DVB-T csatorna) kérelme a médiaszolgáltatás műsortervének módosítása iránt

Hatósági döntés dátuma: 2016. március 29.

null

A Médiatanács a Donka-F Kft. médiaszolgáltató kérelmében foglaltaktól eltérően - az előterjesztéshez mellékelt szerződésmódosítás elfogadásával hozzájárul a médiaszolgáltató Csongrád 49. DBV-T csatorna médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében fennálló hatósági szerződésének módosításához a műsortervi vállalások tekintetében.

A Médiatanács döntésének indokairól az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja a médiaszolgáltatót.