A Médiatanács 1018/2016. (VIII. 30.) számú döntése

A Médiatanács által a Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. március 10-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes TELEKOM BÉKÉS Kft-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2016. augusztus 30.

null

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2016. március 10-én közzétett Pályázati Felhívással a Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárásban 966/2016. (VIII. 1.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a TELEKOM BÉKÉS Kft., és PJ/12467‑8/2016. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – amennyiben 966/2016. (VIII. 1.) számú határozata ellen az Mttv-ben biztosított határidőben bírósági felülvizsgálati kérelmet nem nyújtanak be, az Mttv. 63. § (1) bekezdése, és a Pályázati Felhívás 3.1.1. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a TELEKOM BÉKÉS Kft-vel a Gyula 90,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében, és egyúttal a TELEKOM BÉKÉS Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint engedélyezi a TELEKOM BÉKÉS Kft. Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását a Békéscsaba 98,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás).