A Médiatanács 1120/2016. (IX. 13.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Mátra Média Kulturális Egyesület (MaxiRádió)]

Hatósági döntés dátuma: 2016. szeptember 13.

null

A Médiatanács a Mátra Média Kulturális Egyesület médiaszolgáltató MaxiRádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év május hónap tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 6.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.