A Médiatanács 1344/2016. (XI. 22.) számú döntése

A Csongrád TV Kft. (Csongrád TV, Csongrád 49. DVB-T csatorna) kérelme a médiaszolgáltatás műsortervének módosítása iránt

Hatósági döntés dátuma: 2016. november 22.

null

A Médiatanács – a Csongrád TV Kft. médiaszolgáltató kérelmében foglaltaktól eltérően – az előterjesztéshez mellékelt szerződésmódosítás elfogadásával hozzájárul a médiaszolgáltató Csongrád 49. DVB-T csatorna médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében fennálló hatósági szerződésének módosításához a műsortervi vállalások tekintetében.

A Médiatanács döntésének indokairól az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja a médiaszolgáltatót.