A Médiatanács 1396/2016. (XII. 13.) számú döntése

A Media Solutions Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2. a.) médiaszolgáltató kérelme kereskedelmi jellegű lineáris médiaszolgáltatása 2017. január 1. napjával történő közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére tárgyban

Hatósági döntés dátuma: 2016. december 13.

null

A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § l) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – 2017. január 1. napjával közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el a Media Solutions Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2. a.) médiaszolgáltató Somogy TV állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris médiaszolgáltatását, egyúttal 2017. január 1. napjával mentesíti a Médiaszolgáltatót az  Mttv. 44. § (1) bekezdésben előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.