A Médiatanács 1412/2016. (XII. 13.) számú döntése

A Klubrádió Zrt. által üzemeltetett Klubrádió (Budapest 92,9 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. augusztus 1-7. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2016. december 13.

null

A Médiatanács megállapítja, hogy a Klubrádió Zrt. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Klubrádió (Budapest 92,9 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. augusztus 1-7. közötti működése során megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezéseket, ezért a Médiatanács az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.