A Médiatanács 1433/2016. (XII. 20.) számú döntése

Az EMBERJUDIT2017 pályázati felhívás kibocsátásáról

Hatósági döntés dátuma: 2016. december 20.

null

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a dokumentumfilmek gyártásának vissza nem térítendő támogatására vonatkozó EMBERJUDIT2017 pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit a döntés mellékletét képező formában.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé a pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit.

a döntés mellékletei:
a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei:

  • szinopszis űrlap és melléklete
  • pályázati kérelem űrlap
  • részletes produkciós költségvetés
  • nyilatkozat kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettségről