A Médiatanács 1436/2016. (XII. 20.) számú döntése

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft. és a Media Solutions Kft. méltányossági kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2016. december 20.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft. és a Media Solutions Kft. által benyújtott méltányossági kérelem esetében

  • a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft.-t az MA-KMUSZ2015-47/2016., az MA-TVÁLLANDÓ2016-33/2016. és az MA-TVÁLLANDÓ2016-34/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázatok esetében kedvezményezetti státuszából 2016. december 31-ei hatállyal elbocsátja, és helyébe kedvezményezettként 2017. január 1-jétől a Media Solutions Kft.-t lépteti;
  • az MA-TVÁLLANDÓ2016-33/2016. és az MA-TVÁLLANDÓ2016-34/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázatok esetében felhívja a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft.-t, hogy a 2016. december 31-éig felhasznált támogatásokkal számoljon el; 2017. január 1-jétől a Media Solutions Kft. a támogatási szerződésből eredő kötelezettségeket a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft. által vállaltakkal azonos módon és feltételekkel, változatlan műsorstruktúra és vételkörzet fenntartásával köteles teljesíteni;
  • az MA-KMUSZ2015-47/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázat esetében felhívja a Media Solutions Kft.-t, hogy a megvalósított műszaki fejlesztés fenntartásáról 2017. január 1-jétől a fenntartási időszak végéig gondoskodjon;
  • az MA-KMUSZ2016-31/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázat esetében a Somogy TV 2016. december 31-ei hatállyal történő, az NMHH nyilvántartásából való törlésére tekintettel a támogatási szerződést közös megegyezéssel megszünteti, és felhívja a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft.-t, hogy a számára folyósított 2.846.512 Ft összegű támogatást az Alap Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00280226-00000017 számú számlaszámára 2016. december 31-ig fizesse vissza;
  • a 2016. december 31-éig a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft. által üzemeltetett Somogy TV közösségi státuszának folytonosságát nem ismeri el.


A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet.