A parlamenti politikusok és az „egyéb szereplők” megjelenésének aránya a hírműsorokban (2015)

Az NMHH a következőkben a hírműsorok tájékoztatási gyakorlatát a politikusok szereplési arányainak szempontjából mutatja be. Ennek keretében – nemzetközi példákat követve – elsősorban a parlamenti dimenzióban értelmezhető politikusok – azaz a kormánytagok, a koalícióhoz, illetve a parlamenti ellenzékhez tartozók – szerepléseit vizsgálta. A feldolgozás során kizárólag azokat a megjelenéseket vette figyelembe, amikor a műsorok ismertették a szereplők álláspontját, cselekedeteit, illetve amikor élőszóban nyilatkoztak (azaz eltekintett a hatóság azoktól a megjelenésektől, amikor a kommunikátorok csak neveket említettek).

A parlamenti politikusok és az „egyéb szereplők” megjelenésének aránya a hírműsorokban (2015)
Create bar charts

A politikusok médiahasználatát elsőként az ún. összes szereplési lehetőség alapján közelítette meg a kutatás. A szembenálló politikai erők előfordulási gyakoriságában mutatkozó különbségek azt jelzik, hogy az elektronikus médiumok mekkora publicitást biztosítottak az eltérő vélemények kifejtésére. 2015-ben a parlamenti patkó résztvevői ugyanakkora teret kaptak a megjelenésre, mint az azt megelőző évben (25%, illetve 25%). A parlamenti politikusok aránya egyik hónapban sem érte el a 30 százalékot az elemzett hírműsorokban. A belpolitikai élet prominensei a 180 percben (29%) fordultak elő a legnagyobb arányban. A közszolgálati és a közéleti csatornák hírműsorainak mindegyikében jóval 25 százalék felett alakult megjelenéseik aránya. A Tényekben (9%) a hatalmi szféra részesedése éves szinten nem érte el a tíz százalékot, míg legfőbb vetélytársánál, az RTL Klub Híradójánál jelentős mértékben felülmúlta azt (15%).