A nyomtatott és az internetes sajtótermékek nyilvántartása

A hatóság a sajtótermékek nyilvántartásával összefüggő eljárásai során elsődlegesen ügyféli kérelem alapján jár el. A kérelem tartalma szerint a hatóság regisztrálja az új sajtótermékeket, módosítja a nyilvántartásban már fellelhető adatokat, vagy törli a sajtótermékeket a nyilvántartásból. Emellett a hatóság eljárásai jellemzően általános felügyeleti eljárások lefolytatására, sajtótermékekkel és kiadványokkal összefüggő ügyféli tájékoztatásra, belföldi jogsegélykérelmek teljesítésére terjednek ki.

2015-ben a hatóság – a beszámoló VII.4.2. pontjában részletezett felülvizsgálaton túl – 1318 sajtótermékkel összefüggő ügyben járt el. A hatóság az új sajtótermék-bejelentések alapján 416 sajtóterméket vett nyilvántartásba. A nyilvántartás az év végén 4532 nyomtatott és 3117 internetes sajtótermék adatait tartalmazta. Miközben a nyilvántartott sajtótermékek száma az elmúlt három évben folyamatos emelkedést mutatott, a nyilvántartásban lévő nyomtatott sajtótermékek számának 2015-ös – jelentős mértékű – növekedése részben az időszaki lapok felülvizsgálata során történt adatkiegészítések eredménye.

 A sajtónyilvántartást érintő valamennyi hatósági döntés első fokon jogerőre emelkedett, másodfokú eljárás lefolytatására nem került sor. A hivatalból lefolytatott általános felügyeleti eljárások során az ügyfelek együttműködést tanúsítottak a hatósággal, az elmaradt bejelentési kötelezettségnek eleget tettek, vagy az impresszumot a jogszabályi előírásnak megfelelően javították. A hatóságnak egyetlen alkalommal sem kellett bírság szankciót alkalmaznia.

Nyilvántartásban lévő sajtótermékek száma
Create column charts