Az akadálymentesített műsorok műfaji megoszlása

2015-ben az akadálymentesített műsorkínálatban két tényező eredményezett változást. A köztévék profiljának átalakulása következtében nőtt a hír- és a politikai tájékoztató műsorok száma, új háttérműsorok jelentkeztek, illetve a korábbi műsorok átrendeződtek, és más csatornákon voltak megtekinthetők.

2015-től a törvény az akadálymentesítési kötelezettséget a korábban megjelölt műsorszámokon túl minden közszolgálati célt szolgáló műsorra érvényesítette, aminek következtében szinte minden műfajból több alkotás vált hozzáférhetővé a hallássérült nézők számára. A legmarkánsabb növekedés a sport- és a zenei műsorok terén volt érzékelhető, mivel a sporthíreken és az összefoglalókon kívül a mérkőzéseket és a versenyeket is felirattal ellátva közvetítették. Hasonlóképpen a különböző zenei műsorokban az interjúkon és az összekötő szövegeken túl a magyar nyelvű dalok szövegeit is feliratozták.

A műsorkínálat összetételét jellemző tendenciák lényegesen nem változtak a vizsgált periódusban. A közszolgálati médiumok gazdag programkínálattal szolgáltak, de a tematikus csatornák is igyekeztek a profiljuk mellett egyéb műsorokat is beilleszteni a programjukba. Ebben az évben is elsősorban sorozatokat, hírműsorokat, gyermekeknek készült produkciókat és mozifilmeket láthattak a nézők segédlettel. Ismeretterjesztő, sport- és információs műsorok, valamint különböző zenés, prózai szórakoztató műsorok szerepeltek még nagyobb arányban az akadálymentesített programok között. A meséken és az animációs sorozatokon túl a gyermekek számára készült ismeretterjesztő, kulturális és vallási műsorokat is felirattal vetítették. A legszínesebb választékot a Duna TV biztosította, míg a legszűkebb repertoárral az M4 rendelkezett.

Az akadálymentesített műsorok műfaji megoszlása
Create pie charts