Az internet-hozzáférések sávszélesség szerinti megoszlása 2011. december 31. és 2015. december 31. között

A helyhez kötött internet-előfizetések száma 2015 végére meghaladta a 2,7 milliót. Az előfizetések száma lassuló ütemben bár, de folyamatosan emelkedik, az elmúlt években folyamatosan 6% körüli növekedést regisztrálhattunk. A háztartások helyhez kötött szélessávúinternet-penetrációja 2015-re 65%-ra emelkedett a 2006-os 25%-ról.

Az internetszolgáltatások esetében az adott kapcsolat előfizetők számára legfontosabb – a szolgáltatók árazását is alapvetően befolyásoló – tulajdonsága az átviteli sebesség (sávszélesség). A következő diagram a különböző sávszélességet kínáló előfizetések arányát technológiánként mutatja be.

A diagramon jól látható, hogy valamennyi technológia esetében évről évre növekszik a magasabb sávszélességű internetelérést biztosító hozzáférések aránya. Az xDSL esetében a VDSL16-technológia, a kábelmodemes hozzáféréseknél pedig a Docsis3-technológia fejlesztése tette lehetővé a nagyobb sebességet biztosító előfizetések egyre nagyobb arányú használatát. Az optikai hálózatokat eleve a nagy sebességű hozzáférések biztosítása érdekében építették, ennek megfelelően ezeken a hálózatokon a 10 Mbit/s alatti hozzáférések nem jellemzőek. Összességében elmondható, hogy az elmúlt évek hálózati fejlesztéseinek köszönhetően mára az előfizetések döntő többsége (89%) 10 Mbit/s feletti sávszélességet biztosít az előfizetők számára, és az előfizetők fele 30 Mbit/s-nál gyorsabb kapcsolattal csatlakozik a világhálóhoz. Ki kell emelni, hogy 2015-ben az optikai hálózatokon a 100 Mbit/s feletti sávszélesség esetében ugrásszerű növekedés volt tapasztalható, elsősorban annak köszönhetően, hogy az év folyamán a Digi Kft. szinte összes előfizetője ilyen sebességre képes csomagba került át.

Internet hozzáférések sávszélesség szerinti megoszlása, 2011. dec. 31.-2015. dec. 31.
Create column charts