A helyhez kötött internet-előfizetések számának alakulása a hozzáférés típusa szerint (ezer db) 2006. december 31. és 2015. december 31. között

A helyhez kötött internet-előfizetések száma 2015 végére meghaladta a 2,7 milliót. Az előfizetések száma lassuló ütemben bár, de folyamatosan emelkedik, az elmúlt években folyamatosan 6% körüli növekedést regisztrálhattunk. A háztartások helyhez kötött szélessávúinternet-penetrációja 2015-re 65%-ra emelkedett a 2006-os 25%-ról.

A különböző platformokat vizsgálva megállapítható, hogy az xDSL14-technológiával létesített hozzáférések száma a 2010/11-es csúcsponthoz képest valamelyest alacsonyabb, bár az elmúlt két évben minimális emelkedést regisztráltunk. A kábelhálózatokon (CATV15) és az optikai hálózatokon (Fiber) létesített hozzáférések száma az ilyen típusú hálózatok fejlesztésével párhuzamosan folyamatosan nő. Az optikai hozzáférésen megvalósított internetszolgáltatásra előfizetők száma – elsősorban a Digi Kft., kisebb részben a Magyar Telekom Nyrt. fejlesztéseinek köszönhetően – 2015 végére megközelítette a 450 ezret. A helyhez kötött szélessávú internetszolgáltatások piacának további növekedési lehetőségeivel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a hazai internethasználat további növekedésének kulcsa a felhasználói (keresleti) oldalra tevődött át. A növekedésnek elsősorban nem a szolgáltatások elérhetősége szab határt, ezért az igénybevétel növelése kapcsán a fogyasztói aktivitást, érdekeltséget és tudatosságot célzó programok szerepe egyre fontosabbá válik.

A helyhez kötött internet-előfizetések számának alakulása a hozzáférés típusa szerint (ezer db) 2006. december 31. és 2015. december 31. között
Create column charts