Hatósági eljárás médiaigazgatási szabály megsértése miatt kérelemre

2017. május 15.

Ha a Hatóság eljárását szeretné kezdeményezni, kérjük, hogy kérelmét a az Mttv. 149.§ (4) bekezdése értelmében aláírva, papír alapon és nevét, lakcímét (levelezési címét) feltüntetve szíveskedjen eljuttatni a Hatóság részére a következő címre:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1525 Budapest Pf. 75.

Megfelelően benyújtott kérelem esetén a hatóságnál a közigazgatási eljárás szabályai szerint elsőfokú eljárás indul. A beadott kérelemben igazolni kell az adott ügyhöz kapcsolódó jogos érdeket, illetve a jogos érdek sérelmét legalább valószínűsíteni kell. Ennek érdekében a kérelemben kérjük, amennyire részletesen lehet, fejtse ki, hogy mit kifogásol, és hogy a kifogásolt tartalom vélhetően az Ön milyen jogát vagy jogos érdekét sérti, vagy vélhetően miért ütközik a médiatörvények rendelkezéseibe.

A Hatóság jogsértés esetén az Mttv. V. fejezetében meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.