A Médiatanács 354/2017. (IV. 19.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2016. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [Klubrádió Zrt. (Klubrádió)]

Hatósági döntés dátuma: 2017. április 19.

A Médiatanács a Klubrádió Zrt. médiaszolgáltató Klubrádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év szeptember 26. – december 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 30.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.