A Médiatanács 782/2017. (VII. 25.) számú döntése

Az EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Dokufilm Kft. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2017. július 25.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1201/2014. (XII. 16.) számú döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban (EMBERJUDIT2015) kedvezményezetté nyilvánított Dokufilm Kft. „Elhallgatott zenekarok” című, MA-EMBERJUDIT2015-50/2015. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja és hozzájárul, hogy a kedvezményezett a filmalkotást a kérelem szerinti időtartamban és epizódszámban (2x50 perc) készítse el, továbbá hogy a bemutatást vállaló médiaszolgáltató – változatlan feltételek mellett – a kérelem szerinti időtartamú és epizódszámú változatot szerkessze adásba, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót.