MN/16149-4/2017. számú határozat: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., Duna, M1, M3, 2017. január 10., 14., 21.)

Hatósági döntés dátuma: 2017. június 22.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel (1016 Budapest, Naphegy tér 8. 2. em., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott MN/16149/2017. számú eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna elnevezésű médiaszolgáltatásában 2017. január 10-én, az M1 médiaszolgáltatásában 2017. január 14-én, továbbá az M3 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2017. január 21-én a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint összesen négy (4) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám – beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést – és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről, illetve az esélyegyenlőségről szóló műsorszám, filmalkotás, játék és a 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen, ezért a Médiaszolgáltatót

280.000,- Ft, azaz kettőszáznyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna médiaszolgáltatásában 2017. január 16-án, február 11-én, március 2-án, a Duna World médiaszolgáltatásában 2017. január 11-én és 26-án, az M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2017. január 22-én, február 14-én, március 4-én és 10-én, az M2 médiaszolgáltatásában 2017. március 17-én, valamint az M4 médiaszolgáltatásában 2017. január 21-án, február 5-én, március 2-án, továbbá az M5 médiaszolgáltatásában 2017. január 22-én, 27-én, február 12-én és 23-án, jelen határozat mellékletében foglaltak szerint január hónapban 10, február hónapban 11, március hónapban 8, összesen huszonkilenc (29) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni, ezért a Médiaszolgáltatót

2.030.000,- Ft, azaz kettőmillió-harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna médiaszolgáltatásában 2017. február 17-én, március 8-án, az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2017. január 14-én és 18-án, február 2-án, 14-én, az M2 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2017. március 12-én és 23-án, továbbá az M5 médiaszolgáltatásában 2017. január 5-én, február 20-án, március 7-én és 26-án, jelen határozat mellékletében foglaltak szerint január hónapban 4, február hónapban 5, március hónapban 5, összesen tizennégy (14) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő történéseivel szinkronban kell állnia, ezért a Médiaszolgáltatót

980.000,- Ft, azaz kilencszáznyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírságot a Médiaszolgáltató a határozat közlését követő hét napon belül köteles befizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. A pénzfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért – amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.