A Médiatanács 1117/2017. (X. 17.) számú döntése

A KREDIT HOLDING Kft. (Best FM Rádió) Debrecen 104,6 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme

Hatósági döntés dátuma: 2017. október 17.

A Médiatanács a jelen előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet elfogadásával – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján a KREDIT HOLDING Kft. Debrecen 104,6 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2022. december 30-ig megújítja.