A Médiatanács 1150/2017. (X. 24.) számú döntése

A Média Csele Bt. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Mohács 22. csatorna vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján

Hatósági döntés dátuma: 2017. október 24.

A Médiatanács az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján ideiglenes hatósági médiaszolgáltatási szerződést köt a Média Csele Bt.-vel a Mohács 22. csatorna audiovizuális médiaszolgáltatási lehetőség 2018. január 1. és 2020. szeptember 5. közötti időszakban történő használatára, az előterjesztés mellékleteként csatolt hatósági szerződés szerint.