A Médiatanács 1176/2017. (X. 31.) számú döntése

A Médiatanács által a Budapest 101,6 MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2017. július 13-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása

Hatósági döntés dátuma: 2017. október 31.

  1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy a Budapest 101,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő hasznosítására 2017. július 13-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményes.
  2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Budapest 101,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő hasznosítására megindított pályázati eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdés alapján és a Pályázati Felhívás 1.12.3.4. pontja alapján a FONTANA MÉDIA Kft. pályázó.
  3. A Médiatanács a FONTANA MÉDIA Kft. Budapest 101,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el.
  4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított FONTANA MÉDIA Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást.
  5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.