A Médiatanács 1224/2017. (XI. 14.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2017. január 1. - május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Klubrádió Zrt. (Klubrádió)]

Hatósági döntés dátuma: 2017. november 14.

A Médiatanács a Klubrádió Zrt. médiaszolgáltató Klubrádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2017. év március 27. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 36.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.