A Médiatanács 1324/2017. (XII. 5.) számú döntése

A MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati felhívás kibocsátásáról

Hatósági döntés dátuma: 2017. december 5.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az animációs filmek gyártásának vissza nem térítendő támogatására vonatkozó MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit a döntés mellékletét képező formában.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé a pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit.

a döntés mellékletei:

a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei:

  • szinopszis űrlap és melléklete
  • pályázati kérelem űrlap
  • részletes produkciós költségvetés
  • nyilatkozat kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettségről
  • nyilatkozat a felhasználási jogokról