A Médiatanács 1334/2017. (XII. 5.) számú döntése

A Fehérvár Médiacentrum Kft. által üzemeltetett Vörösmarty Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Székesfehérvár 99,2 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2017. szeptember 11-17. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2017. december 5.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Fehérvár Médiacentrum Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a Vörösmarty Rádió állandó megnevezésű adóján 2017. szeptember 11-17. napján megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjon a jövőbeni jogsértésektől. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató nem sértette meg a közszolgálati műsorszámok arányaira vonatkozó szerződéses vállalását.