A Médiatanács 1379/2017. (XII. 19.) számú döntése

Az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (87,9 Rádió 1) Szeged 87,9 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme

Hatósági döntés dátuma: 2017. december 19.

A Médiatanács a jelen előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet elfogadásával – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Szeged 87,9 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2023. március 20-ig megújítja.