A Médiatanács 1380/2017. (XII. 19.) számú döntése

A FRIENDS-LAN Kft. (Som Rádió) Fehérgyarmat 99,5 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme

Hatósági döntés dátuma: 2017. december 19.

A Médiatanács a jelen előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet elfogadásával – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján a FRIENDS-LAN Kft. Fehérgyarmat 99,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát kereskedelmi jelleggel – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2023. március 20-ig megújítja.