A Médiatanács 6/2018. (I. 9.) számú döntése

A „VIACOM” Kft. (Aktív Rádió 93,8) Karcag 93,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme

Hatósági döntés dátuma: 2018. január 9.

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet elfogadásával – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján a „VIACOM” Kft. Karcag 93,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2023. március 29-ig megújítja.