A Médiatanács 28/2018. (I. 9.) számú döntése

A klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak 2017. IV. negyedévi vizsgálata

Hatósági döntés dátuma: 2018. január 9.

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával hatósági eljárást indít az Mttv. 10. § (7) bekezdésében foglaltak vélelmezett megsértése tárgyában a DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt.-vel szemben, a teletext oldalon 2017. november 9-én közzétett saját műsorát közlő tartalommal kapcsolatban.