A Médiatanács 37/2018. (I. 16.) számú döntése

A Médiatanács által a Szolnok 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő hasznosítására 2017. szeptember 12-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása

Hatósági döntés dátuma: 2018. január 16.

  1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy a Szolnok 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő hasznosítására 2017. szeptember 12-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményes.
  2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Szolnok 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő hasznosítására megindított pályázati eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdés alapján és a Pályázati Felhívás 1.11.3.4. pontja alapján az LB Rádió Kft. pályázó.
  3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított LB Rádió Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást.
  4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.