A Médiatanács 74/2018. (I. 30.) számú döntése

Az AMADEUS RÁDIÓ Kft. (Amadeus Rádió) Szolnok 102,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme

Hatósági döntés dátuma: 2018. január 30.

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet elfogadásával – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján az AMADEUS RÁDIÓ Kft. Szolnok 102,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát kereskedelmi jelleggel – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2023. május 10-ig megújítja.