A Médiatanács 139/2018. (II. 20.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. június 1. - december 31.) [FRISS MÉDIA Kft. (Friss FM)]

Hatósági döntés dátuma: 2018. február 20.

A Médiatanács a FRISS MÉDIA Kft. (Friss FM) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában.