A Médiatanács 171/2018. (II. 27.) számú döntése

A RADIOALLANDO2018 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási szerződés és mellékletei formaszövegének elfogadásáról

Hatósági döntés dátuma: 2018. február 27.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a RADIOALLANDO2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánítottakkal kötendő támogatási szerződés és mellékletei formaszövegét a jelen döntés mellékletét képező formában.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződést és mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap honlapján tegye közzé.

a döntés mellékletei:

  1. melléklet: támogatási szerződés
  2. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez
    2.A. melléklet: egyéni könyvvizsgáló esetén
    2.B. melléklet: könyvvizsgáló társaság esetén
  3. melléklet: nyilatkozat a közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó szabályoknak való megfelelésről
  4. melléklet: beszámoló űrlap
  5. melléklet: tételösszesítő