A Médiatanács 173/2018. (II. 27.) számú döntése

Az EGRILAJOS2018 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról

Hatósági döntés dátuma: 2018. február 27.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a televíziófilm-forgatókönyvírás és televíziófilmterv-fejlesztés, valamint animációs filmek forgatókönyveinek támogatására meghirdetett EGRILAJOS2018 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja meg:

EGRILAJOS2018
Daru Gábor
Gajdics Ottó
Novák Emil

A Médiatanács az EGRILAJOS2018 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére Daru Gábort választja meg.

A bírálóbizottsági elnökök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2018. február 27-étől 2018. április 15-éig tart.

2.
A Médiatanács a bírálóbizottsági elnök megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 400.000 Ft-ban, a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 350.000 Ft-ban állapítja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 munkanapon belül kerül kifizetésre.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy

a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat,
b) a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint kösse meg,
c) 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő közzétételéről.