A Médiatanács 193/2018. (III. 6.) számú döntése

A Veszprém Rádió Kft. (Méz Rádió) Veszprém 103,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme

Hatósági döntés dátuma: 2018. március 6.

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet elfogadásával – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján a Veszprém Rádió Kft. Veszprém 103,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát kereskedelmi jelleggel – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2023. június 25-ig megújítja.