A Médiatanács 249/2018. (III. 27.) számú döntése

A RADIOALLANDO2018 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról

Hatósági döntés dátuma: 2018. március 27.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RADIOALLANDO2018 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja meg:

RADIOALLANDO2018
dr. Lipták Eszter
Jenik Péter
Lányi Lajos

A Médiatanács a RADIOALLANDO2018 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére dr. Lipták Esztert választja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2018. március 29-étől 2019. február 28-áig tart.

2.
A Médiatanács a bírálóbizottsági elnök megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként bruttó 400.000 Ft-ban, a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként bruttó 350.000 Ft-ban állapítja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a fordulónkénti teljesítés igazolását követő 15 munkanapon belül kerül kifizetésre.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy

a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat,
b) a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint kösse meg,
c) 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő közzétételéről.