A Médiatanács 267/2018. (III. 27.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2017. június 1.- december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [BARCIKA ART Kft. (KOLORTV)]

Hatósági döntés dátuma: 2018. március 27.

A Médiatanács a BARCIKA ART Kft. médiaszolgáltató KOLORTV állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2017. év november 26. – december 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 30.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.