A Médiatanács 296/2018. (IV. 10.) számú döntése

Az EGRILAJOS2018 pályázati eljárás bírálóbizottsági ajánlásáról

Hatósági döntés dátuma: 2018. április 10.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 32/2018. (I. 16.) számú döntésével a televíziófilm forgatókönyvírás, televíziófilmterv-fejlesztés, valamint animációs film forgatókönyvírás támogatására meghirdetett EGRILAJOS2018 pályázati eljárásból az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatot kizárja:

iktatószám: MA-
EGRILAJOS2018-
…/2018.
a pályázó neve
a televíziófilm/
animációs film
tervezett címe
az alkotás műfaja /témája
a forgatókönyvíró/
egyéb közreműködő
1
Horatio Film Kft.
Napóleon
éjszakája
/Győr, 1809/
Bonaparte Napóleon a legyőzött
Győr városában eltöltött
éjszakáját dolgozza fel a film
Pozsgai Zsolt

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 32/2018. (I. 16.) számú döntésével a televíziófilm forgatókönyvírás, televíziófilmterv-fejlesztés, valamint animációs film forgatókönyvírás támogatására meghirdetett EGRILAJOS2018pályázati eljárásbana keretösszeget a támogatási előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt részének terhére 650.000 Ft-tal megemelve a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:

iktatószám:
MA-
EGRILAJOS
2018-…/2018.
a kedvezmé-
nyezett neve
a televíziófilm/
animációs film
tervezett címe
az alkotás műfaja /témája
a forgató-
könyvíró/egyéb
közreműködő
a megítélt
támogatás
összege (Ft)
2
Quality Pictures
Kft.
Profán Passió
kisjátékfilm
Páskándiné Sebők
Anna, László
Gábor
1 000 000
3
Salamandra
Film Kft.
Szepszis
esedékes – a magyar történelmi
és kulturális évfordulókkal
kapcsolatos – témájú, a
történelem jeles személyiségeit,
korukat, életművüket bemutató
forgatókönyv
Baranyi Gábor
Benő
800 000
5
Cuttingroom Bt.
2 M
egy erdélyi sírásó házaspár
története 1956-ból
Berta Enikő
1 400 000
6
KinoFilm
Studio Kft.
A szabadság
tébolya
történelmi dráma
Kovács Levente,
Törcsi Levente
Balázs
1 000 000
9
CUB Animation
Kft.
A
macskakirálylány
Tamás Zsuzsa: A
macskakirálylány című
gyerekkönyvének animációs
adaptációja
Tamás Zsuzsa
1 000 000
11
Baraka Média
Kft.
Az ikerkardok
titka
ifjúsági film, melyben egy
tizenéves fiú és lány Szondi
György kincseit keresik
Dragomán
György
950 000
17
Popular Média
Kft.
Fekete gólya
ifjúsági film - Mészöly Miklós
azonos című regénye alapján
Vécsei Márton
2 500 000
18
Art Vision
Stúdió Kft.
Jancsi és Juliska
mai mese két eltévedt fiatalról,
Jancsiról és Juliskáról
Dobray György
1 000 000
21
Szupermodern
Stúdió Kft.
Kihallgatás
történelmi dráma/thriller
Fazakas Péter/
Kolozsi László
1 000 000
9 db
a megítélt támogatás összesen:
10.650.000 Ft

3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 32/2018. (I. 16.) számú döntésével a televíziófilm forgatókönyvírás, televíziófilmterv-fejlesztés, valamint animációs film forgatókönyvírás támogatására meghirdetett EGRILAJOS2018 pályázati eljárásban– a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban:

iktatószám:
MA-
EGRILAJOS
2018-…/2018.
a pályázó neve
a televíziófilm/
animációs film
tervezett címe
az alkotás műfaja /témája
a forgatókönyvíró/
egyéb
közreműködő
4
Titánia-Master
Pro Kft.
Az ördög
Báró Nopcsa Ferenc, aki
paleontológus, polihisztor,
albanológus, kalandor, író és
filmünk témája szerint hírszerző
pásztor életútját mutatja be
Jamrik Levente
7
Budapest Film
Produkciós Kft.
A gyermekkor vége
egy 12 éves fiú szembesülése a
valósággal, apja betegsége kapcsán
Hevesi István
8
M&M Film Kft.
Levél anyámnak
felnövéstörténet
Bernáth Szilárd
10
FOCUS MEDIA
CENTER Kft.
Cornélia Vlad
Mit tehet egy ember, ha a halott
felesége testét egy idegen
országban elcserélték. Abszurd a
'90-es évekből
Sopsits Árpád,
Darvasi László
12
Szent
Maximilian Kft.
A tékozló utazás
játékfilm
Lukács Éva/
Paréjné Czoborczy
Tamara
13
De Lauer Kft.
A bűn netovábbja
az 1970-es évek Magyarországán
játszódó, animációs misztikus
krimivígjáték pilot epizódja
Turai Balázs
14
Castle Cinema
Kft.
Nők
egy zsidó férfi a nők iránti
szeretetének köszönheti, hogy
túléli a II. világháborút
Erdélyi Dániel
15
Flatpack Films
Kft.
A szabotázs
történelmi thriller, segélykiáltás
Nyugatra: médiahekk az 1950-es
években
Körösényi Dániel,
Breier Ádám
16
Official Films
Kft.
A kemping
animációs rövidfilm egy balul
sikerült nyaralásról, ahol két kisfiú
barátságot köt egy vadásszal, és
megismerik énjük rejtett oldalát
Ruttkay Zsófia
19
Filmfabriq
Produkciós Kft.
Húsvét
ifjúsági film
Nagy Zoltán,
Osváth Gábor
20
Filmdrops Kft.
Értjük a viccet
Hofi Géza életrajzi film
Fazekas Máté

4.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jelen döntésével az EGRILAJOS2018 pályázati eljárás beadási és bírálati szakasza lezárult.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy

  • 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
  • 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás eredményéről szóló közleményt,
  • a pályázati eljárásban forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF II. 14.2.4. pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 75%-ának visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen,
  • a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot,
  • a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak átutalásáról határidőben intézkedjen.

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. március 28-án kelt ajánlása