A Médiatanács 323/2018. (IV. 17.) számú döntése

A TVALLANDO2018 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról

Hatósági döntés dátuma: 2018. április 17.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2018 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja meg:

TVALLANDO2018
Jenik Péter
Kmetz Károly
dr. Lipták Eszter

A Médiatanács a TVALLANDO2018 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére Jenik Pétert választja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2018. április 19-étől 2019. március 31-éig tart.

2.
A Médiatanács a bírálóbizottsági elnök megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként bruttó 400.000 Ft-ban, a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként bruttó 350.000 Ft-ban állapítja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a fordulónkénti teljesítés igazolását követő 15 munkanapon belül kerül kifizetésre.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy

a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat,
b) a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint kösse meg,
c) 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő közzétételéről.