A Médiatanács 440/2018. (V. 15.) számú döntése

A RADIOALLANDO2018 pályázati eljárás első fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlásáról

Hatósági döntés dátuma: 2018. május 15.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 170/2018. (II. 27.) számú döntésével a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RADIOALLANDO2018 pályázati eljárás első fordulójából azalábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja:

iktatószám: MA-
RADIO-
ALLANDO
2018-…/2018.
a pályázó neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
az állandó műsor címe
7
Gong Rádió Kft.
Gong Fm
Mozaik
8
Gong Rádió Kft.
Gong Rádió
Térségi Mozaik
13
Félegyházi Hírlap Kft.
88,2 Rádió 1
Útlevél
15
Friss Média Kft.
Friss FM
Gulliver

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 170/2018. (II. 27.) számú döntésével a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RADIOALLANDO2018 pályázati eljárás első fordulójában a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:

iktatószám:
MA-RADIO-
ALLANDO
2018-…/2018.
a kedvezményezett neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
az állandó műsor
címe
az állandó
műsor típusa
a megítélt
támogatás (Ft)
1
Kunság-Média Nonprofit
Kft.
Kunság Rádió
Hírpercek
hírműsor
2 808 000
2
Friends-Lan Kft.
Rádió Som
Reggeli Start
szolgáltató
magazin
5 604 570
3
Zselici Forrás Kft.
Rádió Most
Kaposvár
Kaposvári krónika
hírműsor
2 700 000
4
Zselici Forrás Kft.
Rádió Most
Kaposvár
Mutató
szolgáltató
magazin
4 365 000
5
Zalaegerszegi Televízió és
Rádió Kft.
95,1 Rádió 1
Egerszegi Mozaik
szolgáltató
magazin
4 600 000
6
FM 4 Rádió Kft.
Mária Rádió
Jóhírek
hírműsor
2 160 000
9
Katolikus Rádió Zrt.
Magyar Katolikus
Rádió 92,3 MHz
Körkép
hírműsor
2 700 000
10
Rádió Horizont Kft.
Rádió
Törökszentmiklós
Régió Hírei
hírműsor
2 300 000
11
Mambó Rádió Kft.
90,6 Rádió 1
Hír-Tér Pécs
hírműsor
3 240 000
14
InfoRádió Kft.
InfoRádió
Délutáni hírpercek
hírműsor
3 183 600
16
Kulturális Életért
Közhasznú Egyesület
Mustár Rádió
Nyitott tér
szolgáltató
magazin
1 873 000
17
B.-A.-Z. Megye Betegeiért
Alapítvány
Csillagpont Rádió
Rólunk
szolgáltató
magazin
2 340 000
18
Média Centrum Kft.
Rádió M
Hírpercek
hírműsor
3 240 000
19
FM7 Heves Kft.
FM7 Rádió
(Gyöngyös)
Start
hírműsor
3 240 000
20
FM 4 Rádió Kft.
Mária Rádió
Hitünk és Életünk
tematikus
magazin
4 320 000
21
Európa Rádió Nonprofit
Közhasznú Kft.
Európa Rádió
(Sátoraljaújhely)
Közélet-Közérdek
(Sátoraljaújhely)
szolgáltató
magazin
2 340 000
22
Európa Rádió Nonprofit
Közhasznú Kft.
Európa Rádió
(Debrecen)
Régió Krónika
(Debrecen)
hírműsor
2 340 000
23
Alba Regia Kft.
Alpha Rádió
Fehérvári Mozaik
szolgáltató
magazin
2 340 000
27
Klubrádió Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Klubrádió
Klubdélelőtt
tematikus
magazin
2 340 000
28
MŰSOR-HANG
Műsor-szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Trend FM
Hírek a 94.2-n
hírműsor
2 171 938
32
Szombathelyi Evangélikus
Egyházközség
CREDO Rádió
Diakónia hangja
tematikus
magazin
2 307 095
34
Csaba Rádió Kft.
104.0 Rádió 1
Velünk történt
szolgáltató
magazin
4 590 000
36
Szlovén Rádió Közhasznú
Nonprofit Kft.
Radio Monoster
Tedensko ogledalo
(Heti Magazin)
tematikus
magazin
2 280 840
37
MŰSOR-HANG
Műsor-szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Trend FM
Egészségkód
tematikus
magazin
2 166 000
38
Tamási Rádió
Műsorszolgáltató és
Kereskedelmi Kft.
Tamási Rádió
Helyi Járat
tematikus
magazin
2 340 000
25 db
a megítélt támogatás összesen:
73.890.043 Ft

3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 170/2018. (II. 27.) számú döntésével a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RADIOALLANDO2018 pályázati eljárás első fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban:

iktatószám: MA-
RADIOALLANDO
2018-…/2018.
a pályázó neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
az állandó műsor címe
az állandó
műsor típusa
25
Actor Informatika
és Nyomda Kft.
Pont Rádió
Hírpont
hírműsor
26
Actor Informatika
és Nyomda Kft.
Pont Rádió
Helyi közélet
szolgáltató
magazin
29
Alisca Network Kft.
Rádió 1 Szekszárd
Napi Hírek (Szekszárd)
hírműsor
30
Lajta Rádió Kft.
Rádió 1 Győr
Napi Hírek (Győr)
hírműsor
31
M-Lite Kft.
Rádió 1 Miskolc
Napi Hírek (Miskolc)
hírműsor
35
Fehérvár Rádió Kft.
Fehérvár Rádió
Hírek hatkor, megyei
hírek 7 percben
hírműsor

4.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 170/2018. (II. 27.) számú döntésével a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RADIOALLANDO2018 pályázati eljárás első fordulójában a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban:

iktatószám: MA-
RADIO-
ALLANDO
2018-…/2018.
a pályázó neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
az állandó műsor
címe
az állandó műsor
típusa
12
Félegyházi Hírlap Kft.
91,1 Rádió1 Sirius
Valaki mondja meg
szolgáltató magazin
24
Alba Regia Kft.
Alpha Rádió
Alpha Hírek
hírműsor
33
Telekom Kft.
Rádió 88
Café 88 - Hétvége
szolgáltató magazin

5.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 170/2018. (II. 27.) számú döntésével a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RADIOALLANDO2018 pályázati eljárás első fordulójában a bírálóbizottság maradék keretösszegre vonatkozó javaslatát elfogadva – 1.109.957 Ft-tal növeli a RADIOALLANDO2018 pályázati eljárás második fordulójában kiosztható támogatási keretösszeget.

6.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 170/2018. (II. 27.) számú döntésével a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RADIOALLANDO2018 pályázati eljárás első fordulóját lezárja.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy

a) 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
b) 5 napon belül a pályázati eljárás első fordulójának eredményéről, illetve a második fordulóban rendelkezésre álló keretösszegről szóló közleményt az Alap honlapján hozza nyilvánosságra,
c) a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF II. fejezete 14.2.2. pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 75%-ának visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen,
d) az ÁPF II. fejezetének 14.2.4. pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés összegének visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen,
e) a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak átutalásáról határidőben intézkedjen.

a döntés melléklete: a bírálóbizottság ajánlása