A Médiatanács 450/2018. (V. 15.) számú döntése

A FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILM-ART Stúdió Kft. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2018. május 15.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 150/2017. (II. 21.) számú döntésével a televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILM-ART Stúdió Kft. „A merénylet” című, MA-FEHÉRGYÖRGY2017-2/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott költségvetési és finanszírozási terv módosítására vonatkozó kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján elfogadja.

A Médiatanács felhívja a kedvezményezett figyelmét, döntése meghozatala során nem vizsgálta, hogy a módosított költségvetésben rögzített tételek közvetett állami támogatás igénybevételének alapjául szolgálhatnak-e, döntése nincs joghatással az NMHH Nemzeti Filmiroda közvetett állami támogatást megállapító végzésére. A Filmiroda kizárólagos jogosultsága közvetett állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása – az Mktv. és a 10/2012. (III. 28.) NMHH rendelet alapján – a közvetett állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a Nemzeti Filmirodát.