A Médiatanács 663/2018. (VII. 3.) számú döntése

Új eljárás lefolytatása az M-RTL Televízió Zrt.-vel szemben hozott 253/2012. (II. 7.) számú határozattal módosított 668/2011. (V. 18.) számú határozat bírósági felülvizsgálata során született 20.K.34.304/2016/34. ítélet alapján

Hatósági döntés dátuma: 2018. július 3.

A Médiatanács az Ákr. 104. § (3) bekezdése szerint, a 104. § (4) bekezdésében meghatározott tartalommal értesíti a Médiaszolgáltatót az új eljárás megindulásáról, valamint nyilatkozattételi (5. §) és iratbetekintési (33. §) jogáról.