A Médiatanács 669/2018. (VII. 10.) számú döntése

Az ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/24. és 2018/27. hetében beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlásáról

Hatósági döntés dátuma: 2018. július 10.

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/24. hetében – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatot támogatja, és a pályázat benyújtóját kedvezményezetté nyilvánítja:

az iktatószám: MA-
ESCHERKÁROLY
2018-…/2018.
a kedvezményezett
neve
a megörökítendő esemény
megnevezése
a megítélt
támogatás (Ft)
7
Bulb Cinema Kft.
Vendvidék-Kitelepítést túlélő, 80 év
fölötti, betegséggel küzdő interjú-
alanyok felvételeinek megörökítése
1.495.000
a megítélt támogatás összesen:
1.495.000 Ft

2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/27. hetében – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat nem részesíti támogatásban:

az iktatószám: MA-
ESCHERKÁROLY
2018-…/2018.
a pályázó neve
a megörökítendő esemény
megnevezése
12
SUNNY STUDIO FILM-
ART Kft.
A riporter, a szakadár állam és
az esküvő
13
ÉCLIPSE FILM Kft.
50. Kékszalag 2018 (balatoni
tókerülő vitorlásverseny)

3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/24. és 2018/27. heti fordulóit lezárja.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy

  • 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
  • 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 2018/24. és 2018/27. heti eredményéről és az eljárásban fennmaradó keretösszegről szóló közleményt,
  • a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről.

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. július 5-ei ajánlása