A Médiatanács 757/2018. (VII. 24.) számú döntése

A 2017. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő, az Mttv. 42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása tárgyában

Hatósági döntés dátuma: 2018. július 24.

A Médiatanács a Media Solutions Kft. (Somogy TV) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2017. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért – figyelmeztetése mellett – felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra.